ikicanlı

ikicanlı
sif. Hamilə, boyudolu. İkicanlı qadın. – Getdin ora bircanlı, qayıtdın ikicanlı; Dərdin bir idi, indi min oldu, a zavallı. M. M.. İkicanlı olmaq – hamilə olmaq. Ay keçdi, il keçdi bundan; İkicanlı oldu Gülyaz. A. Ş.. Ağamehdi Tiflisdə iki il yaşadı, üçüncü ilə dönəndə qayınanası Xanpəri vəfat etdi, Gülnaz da ikicanlı oldu. E. Sultanov. // Boğaz. Yaz ağzı Molla bazardan bir ikicanlı keçi alır ki, südü ilə uşaqlarını dolandırsın. M. N. lətif.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • hamilə — ə. ikicanlı, ayağıağır (qadın haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • giranbar — f. 1) ağır yüklü; 2) m. hamilə, ikicanlı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həmli — ə. 1) yüklü, yüklənmiş, yükü olan; 2) m. ikicanlı, hamilə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ağır — sif. 1. Böyük çəkisi, vəzni olan (yüngül ziddi). Ağır yük. Ağır daş. Ağır çamadan. – Ağır sandıq seçmə parçalarla dolu idi. M. C.. Küçələr izdihamla çalxanır; Yükü ağır bir gəminin ləngəri kimi. R. R.. // Sanballı. 2. Güclü, şiddətli, təsirli.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boylu — 1. sif. Ucaboy, boylu buxunlu, qədd qamətli. Boylu oğlan. – <Kompozitor> boylu . . bir adamla qarşılaşdı. İ. Ə.. // Uca. Boylu çinar budaq atmış, qol atmış. R. R.. Hərdən boylu qovaqların xışıldayır yarpağı. Ə. Cəm.. 2. sif. dan. İkicanlı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolandırmaq — f. 1. Hərləndirmək, fırlandırmaq, aylandırmaq, dövr etdirmək. Çarxı dolandırmaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür! Ə. Ə.. // Gəzdirmək. Uşağı apar, bağda dolandır, gətir. – Qurbanəli bəyin nökəri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hamilə — sif. və is. <ər.> Hamiləlik vəziyyətində olan; ikicanlı, boylu, boyudolu. Hamilə qadıntək yuxusu möhkəm; Qucağı doludur dərələrin də. M. Araz. Kənddə işlər qarışan zaman gəlin birdən birə hamilə olmuş və oğlan doğmuşdu. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarın — is. 1. İnsan və heyvan bədəninin qara ciyər, mədə, bağırsaqlar, dalaq və s. orqanlar yerləşən hissəsi. Qarnı ağrımaq. Qarın boşluğu. Qarnı şişmək. – Eşikağası əllərini yerə dəstək verib qalxdı, arxalığını, çuxasını düzəltdi, yana sürüşmüş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaz — is. İlin qış ilə yay arasında olan fəsli: bahar. Yaz gəldi. Yaz çıxdı. Yaz çiçəyi. Yaz fəsli. Yaz yağışı. Yaz şumu. – Bir gül ilə yaz olmaz. (Ata. sözü). <Qurbanəli:> Elə ki genə yaz açıldı, hamısı genə kənd işlərinə gedəcəklər. N. N.. Bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”